Naše priority pro období 2018– 2022

Podpora zájmových a sportovních organizací
• budeme nadále finančně podporovat sportovní a zájmové organizace dle jasných pravidel a navyšovat finanční příspěvky na jejich činnost
• zaměříme se na volnočasové aktivity pro děti a mládež a zasadíme se o vybudování Domu dětí a mládeže podle vzoru Velkého Meziříčí nebo Náměště
• posílíme spolupráci ICKK a místních spolků a poskytneme jim zdarma prostory kulturního domu pro veškeré nevýdělečné aktivity
• finančně podpoříme přístavbu haly TJ Spartak Velká Bíteš, jakožto organizace mající nejvíce aktivních členů ve městě a poskytující možnost nejširšího sportovní vyžití dětí i dospělých
• podpoříme potřebné úpravy na fotbalovém a zimním stadionu

Zdravotnictví, sociální a další služby občanům
• zajištění dostupnosti potřebných sociálních služeb
• zasadíme se o vybudování nového domova pro seniory
• podpoříme spolupráci s Charitou, zejména domácí ošetřovatelskou péči a službu denního stacionáře
• zřídíme „Seniorbus“ – možnost seniorů využít za malý poplatek odvoz k lékaři a zpět domů, aby si rodinní
příslušníci nemuseli brát dovolenou

Podpora rodin s dětmi
• navýšení kapacity školek a důraz na zajištění kvalitního vzdělání
• zajistíme odpovídající prostor pro mateřské centrum, umožňující celoroční provoz
• budeme investovat do obnovy a rozvoje dětských hřišť včetně hřišť pro nejmenší

Bydlení
• rozvoj bytového fondu města odpovídající nárůstu počtu obyvatel
• budeme pokračovat v opravách bytů ve vlastnictví města
• využijeme dotace na výstavbu nových bytů s „regulovaným“ nájmem
• podpoříme zasíťování nových stavebních pozemků a vznik nových stavebních míst

Doprava
• pokračování práce na všech částech obchvatu města
• podpoříme osazení dalších zařízení zvyšujících bezpečnost
• rekonstrukce přechodů a budování chodníků podél komunikací I., II. a III. třídy
• vybudujeme nová parkovací místa u polikliniky, na sídlišti U Stadionu i v dalších částech města
• podpoříme kruhovou křižovatku s ústím ulic Kpt. Jaroše, Hybešova
• podpoříme opravy komunikací, zejména v místních částech

Služby pro občany
• budeme rozšiřovat bezbariérový přístup do městských budov a na chodníky nejen pro vozíčkáře, ale i pro maminky s kočárky
• přípravíme komplexní revitalizaci sídliště U Stadionu a Chobůtek
• do nového územního plánu zakomponujeme i plochy výroby pro malé řemeslníky
• budeme obnovovat původní cesty v polích a vytvoříme tak kolem města síť cest vhodnou pro rekreaci
obyvatel, v lesích města budeme investovat do jejich přeměny na smíšené porosty
• budeme prosazovat možnost vydávání občanských průkazů ve Velké Bíteši

Místní části
• podpoříme další posílení rozhodovacích pravomocí osadních výborů
• zvýšíme rozpočty místních částí, které ve většině případů s těmito penězi velice rozumně hospodaří
• podpoříme projekty, na kterých se shodnou osadní výbory a které stojí na reálných možnostech financování
• připojíme Košíkov na vodovodní síť zásobovanou z Mostišť a zpracujeme projekty na připojení Jindřichova
a Jestřabí jako posledních obcí bez obecního vodovodu