Odpovědi našich zastupitelů pro Exit 162

 

Tomáš Kučera (KDU-ČSL):

 

Byl jsem jedním ze 45 zastupitelů kraje. Všechny aktivity tedy byly o týmové práci s kolegy z KDU-ČSL i ostatních stran. Podrobně mapuji výstavbu vysokorychlostní tratě protínající náš region. V Bíteši se nám podařilo změnit její vedení tak, aby byla až za dálnicí, kde zároveň bude zastávka Velká Bíteš. Jsem s tím spokojen. V rámci výboru pro regionální rozvoj VRR jsme připomínkovali nastavení některých dotačních programů. Kolegové ve výboru regionálního rozvoje podpořili návrh, který jsme podali společně se starostou Třeště, na možnost použití dotací z Fondu Vysočiny na více místních částí v rámci jednoho města, kdy byly místní části měst diskriminovány v možnosti čerpání dotací proti samostatným obcím. Toto opatření velmi pomůže Velké Bíteši, která má velký počet místních částí. 

 

 Josef Mach (KDU-ČSL):

Byl jsem místopředsedou dopravní komise a podílel se na její práci. Jen připomenu, že kraj opravil například silnici Velkým Meziříčím a Jabloňovem, vybudoval kruhovou křižovatku ve Velké Bíteši a nyní rozjíždí opravu silnice do z Velké Bíteše do Křoví.  Podařilo se nám spravit silnici od Vlkova do Křoví. Dopravní komise se schází každý měsíc a několikrát jsem její jednání i vedl. Věnuje se zimní údržbě silnic, rozvrhu oprav komunikací, plánu činnosti Správy a údržby silnic a dopravní obslužnosti jak v autobusové, tak ve vlakové dopravě.

Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina byl dlouhodobě projednáván hodně obsáhlý materiál s názvem "Veřejná doprava Vysočiny". Tento byl dopravní komisí schválen s doporučením Radě Kraje Vysočina, aby ho též přijala. Intenzivně pracuji na tom, aby byla veřejná doprava na Vysočině propojena s Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje, a vypadá, že se to podaří.