Naše priority pro období 2018– 2022

Podpora zájmových a sportovních organizací
• budeme nadále finančně podporovat sportovní a zájmové organizace dle jasných pravidel a navyšovat finanční příspěvky na jejich činnost
• zaměříme se na volnočasové aktivity pro děti a mládež a zasadíme se o vybudování Domu dětí a mládeže podle vzoru Velkého Meziříčí nebo Náměště
• posílíme spolupráci ICKK a místních spolků a poskytneme jim zdarma prostory kulturního domu pro veškeré nevýdělečné aktivity
• finančně podpoříme přístavbu haly TJ Spartak Velká Bíteš, jakožto organizace mající nejvíce aktivních členů ve městě a poskytující možnost nejširšího sportovní vyžití dětí i dospělých
• podpoříme potřebné úpravy na fotbalovém a zimním stadionu

Zdravotnictví, sociální a další služby občanům
• zajištění dostupnosti potřebných sociálních služeb
• zasadíme se o vybudování nového domova pro seniory
• podpoříme spolupráci s Charitou, zejména domácí ošetřovatelskou péči a službu denního stacionáře
• zřídíme „Seniorbus“ – možnost seniorů využít za malý poplatek odvoz k lékaři a zpět domů, aby si rodinní
příslušníci nemuseli brát dovolenou

Podpora rodin s dětmi
• navýšení kapacity školek a důraz na zajištění kvalitního vzdělání
• zajistíme odpovídající prostor pro mateřské centrum, umožňující celoroční provoz
• budeme investovat do obnovy a rozvoje dětských hřišť včetně hřišť pro nejmenší

Bydlení
• rozvoj bytového fondu města odpovídající nárůstu počtu obyvatel
• budeme pokračovat v opravách bytů ve vlastnictví města
• využijeme dotace na výstavbu nových bytů s „regulovaným“ nájmem
• podpoříme zasíťování nových stavebních pozemků a vznik nových stavebních míst

Doprava
• pokračování práce na všech částech obchvatu města
• podpoříme osazení dalších zařízení zvyšujících bezpečnost
• rekonstrukce přechodů a budování chodníků podél komunikací I., II. a III. třídy
• vybudujeme nová parkovací místa u polikliniky, na sídlišti U Stadionu i v dalších částech města
• podpoříme kruhovou křižovatku s ústím ulic Kpt. Jaroše, Hybešova
• podpoříme opravy komunikací, zejména v místních částech

Služby pro občany
• budeme rozšiřovat bezbariérový přístup do městských budov a na chodníky nejen pro vozíčkáře, ale i pro maminky s kočárky
• přípravíme komplexní revitalizaci sídliště U Stadionu a Chobůtek
• do nového územního plánu zakomponujeme i plochy výroby pro malé řemeslníky
• budeme obnovovat původní cesty v polích a vytvoříme tak kolem města síť cest vhodnou pro rekreaci
obyvatel, v lesích města budeme investovat do jejich přeměny na smíšené porosty
• budeme prosazovat možnost vydávání občanských průkazů ve Velké Bíteši

Místní části
• podpoříme další posílení rozhodovacích pravomocí osadních výborů
• zvýšíme rozpočty místních částí, které ve většině případů s těmito penězi velice rozumně hospodaří
• podpoříme projekty, na kterých se shodnou osadní výbory a které stojí na reálných možnostech financování
• připojíme Košíkov na vodovodní síť zásobovanou z Mostišť a zpracujeme projekty na připojení Jindřichova
a Jestřabí jako posledních obcí bez obecního vodovodu

Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte skvělé ceny! Odpovědi spolu se jménem a adresou pošlete nejpozději do 8. října 2016 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo sms na 777 668 473.

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje kandidát KDU-ČSL na hejtmana kraje Vysočina?

1. cena: Zájezd do Bruselu pro dvě osoby na pozvání Tomáše Zdechovského, europoslance za KDU-ČSL

2. cena: Dárkový koš od senátora Fr. Bradáče za 1 500 Kč

3. cena: Dárkový koš od Josefa Macha za 1 000 Kč

4. cena: Dárkový koš od Tomáše Kučery za 500 Kč

5. - 7. cena: Láhev medoviny (věnuje Ing. Pavel Janšta)

8. – 9. cena: Poctivý med z Bítešska (věnuje Ing. Pavel Janšta)

10. – 12. cena: Vstupenky pro dva na koncert Bítešského hudebního půlkruhu (věnuje Otto Hasoň)

13. – 15. cena: Dárkový balíček sladkostí POEX

16. – 18. cena: Dárkový balíček zubní hygieny (věnuje MUDr. Eva Brázdilová)

„V První brněnské strojírně stavíme na dobrých vztazích a porozumění potřebám zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že aby se na Velkobítešsku žilo o něco lépe, je i mezi jednotlivými obcemi a občany třeba rozvíjet podobné vztahy. Občané Bítešska mají nyní příležitost se spojit bez ohledu na různé názory a vzájemně si pomoci. Chci, aby náš region měl zastoupení na kraji, a proto podporuji Tomáše Kučeru, Josefa Macha a Františka Bradáče.“

Ing. Milan Macholán

generální ředitel PBS Velká Bíteš, a.s.

 

Odpovědi našich zastupitelů pro Exit 162

 

Tomáš Kučera (KDU-ČSL):

 

Byl jsem jedním ze 45 zastupitelů kraje. Všechny aktivity tedy byly o týmové práci s kolegy z KDU-ČSL i ostatních stran. Podrobně mapuji výstavbu vysokorychlostní tratě protínající náš region. V Bíteši se nám podařilo změnit její vedení tak, aby byla až za dálnicí, kde zároveň bude zastávka Velká Bíteš. Jsem s tím spokojen. V rámci výboru pro regionální rozvoj VRR jsme připomínkovali nastavení některých dotačních programů. Kolegové ve výboru regionálního rozvoje podpořili návrh, který jsme podali společně se starostou Třeště, na možnost použití dotací z Fondu Vysočiny na více místních částí v rámci jednoho města, kdy byly místní části měst diskriminovány v možnosti čerpání dotací proti samostatným obcím. Toto opatření velmi pomůže Velké Bíteši, která má velký počet místních částí. 

 

 Josef Mach (KDU-ČSL):

Byl jsem místopředsedou dopravní komise a podílel se na její práci. Jen připomenu, že kraj opravil například silnici Velkým Meziříčím a Jabloňovem, vybudoval kruhovou křižovatku ve Velké Bíteši a nyní rozjíždí opravu silnice do z Velké Bíteše do Křoví.  Podařilo se nám spravit silnici od Vlkova do Křoví. Dopravní komise se schází každý měsíc a několikrát jsem její jednání i vedl. Věnuje se zimní údržbě silnic, rozvrhu oprav komunikací, plánu činnosti Správy a údržby silnic a dopravní obslužnosti jak v autobusové, tak ve vlakové dopravě.

Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina byl dlouhodobě projednáván hodně obsáhlý materiál s názvem "Veřejná doprava Vysočiny". Tento byl dopravní komisí schválen s doporučením Radě Kraje Vysočina, aby ho též přijala. Intenzivně pracuji na tom, aby byla veřejná doprava na Vysočině propojena s Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje, a vypadá, že se to podaří.