Druhou březnovou neděli uspořádali bítešští lidovci svou výroční členskou schůzi. Ta byla v mnohém klíčová, protože dosavadní předseda MUDr. Tomáš Lajkep, PhD. již předem oznámil, že ze zdravotních důvodů nadále nebude tuto funkci zastávat.

Novým předsedou bítešské organizace KDU-ČSL byl zvolen místostarosta města Ing. Tomáš Kučera. Ten je zároveň krajským zastupitelem a má široký přehled o dění na Vysočině. Za místopředsedy si členové strany zvolili Ing. Miloše Brychtu a radního města Mgr. Ladislava Koubka.

Mezi čestné hosty patřil Jaromír Kalina, lidovecký kandidát na hejtmana kraje Vysočina. Kalina přítomné seznámil se svou vizí rozvoje kraje. Podle něj je zapotřebí výrazně zmodernizovat veřejnou dopravu na Vysočině, zasadit se o výrazně lepší sociální služby a posílení financování nemocnic a škol. Zároveň podotkl, že současné vedení kraje v sestavě sociálních demokratů a komunistů není efektivní a že „trafiky“ komunistických zastupitelů, kteří dostávají tučné platy, za které nevykonávají žádnou činnost, jsou smutnou vizitkou našeho kraje.

Součástí výroční schůze byla živá diskuse týkající se aktuálních otázek. Členové i příznivci strany se shodli na tom, že je třeba na celostátní úrovni aktivně řešit uprchlickou krizi. KDU-ČSL zastává názor, že nelze tolerovat neomezené přistěhovalectví, ale že je třeba zejména pomáhat přímo v místech, odkud uprchlíci přicházejí. Zároveň ale tam, kde jsou lidé ohrožení na životech, podpoříme účelné a smysluplné přemístění malých skupin uprchlíků, jak se to stalo například v Jihlavě. Křesťanským uprchlíkům, které Jihlava přijala, hrozila bezprostředně genocida ze strany Islámského státu, a takovým je třeba pomoci.

Schůzi navštívili všichni bítešští radní a zastupitelé za KDU-ČSL, kteří informovali o připravovaných investičních akcích ve městě. Mezi ně patří výstavba kruhové křižovatky Růžová – Na Valech, oprava silnice I/37 v Lánicích, zateplení základní školy a řada dalších. Rok 2016 bude na stavební činnost ve městě bohatý a zejména opravy silnic si vyžádají trpělivost občanů a nutnost využití objízdných tras.

/ Ladislav Koubek