První polistopadový starosta Velké Bíteše Josef Šmídek

 

 

Založení Městské organizace ČSL ve Velké Bíteši

Československá strana lidová neměla v období komunistické totality v létech 1948 – 1989 ve Velké Bíteši svoji organizaci, jelikož v té době program ČSL, její lokajská servilita vůči KSČ a její čelní přestavitelé byli zjevnou zradou křesťanských zásad a demokracie. Křesťané z řad občanů ve Velké Bíteši proto začali pracovat na založení místní organizace Československé strany lidové až na počátku sametové revoluce v listopadu 1989. Vznikl přípravný výbor (z iniciativy Ing. Pavla Fatěny, Josefa Šmídka a JUDr. Jiřího Buchty), který pečlivě sledoval vnitrostátní i mezinárodní situaci a dospěl k závěru, že SSSR pod vedením Gorbačova vojensky nezasáhne v ČSSR, ani v ostatních státech střední a východní Evropy. V celostátním vedení ČSL se prosadili politici, kteří se ztotožnili s cíly sametové revoluce – především se svobodou a důsledným dodržováním občanských a lidských práv, a s navázáním na hodnoty prvorepublikové Šrámkovy ČSL.

K ustavující schůzi Městské organizace ČSL ve Velké Bíteši došlo dne 1. ledna 1990 v sále místního kina. Bylo přítomno 20 členů a zástupci z okresního výboru ČSL ve Žďáře nad Sázavou a Zemského výboru ČSL v Brně. Byl zvolen výbor Městské organizace; prvním předsedou byl zvolen Ing. Pavel Fatěna, který tuto funkci vykonával 9 roků. Dále bylo přijato usnesení, které se zaměřilo na řešení všech aktuálních problémů města a jeho občanů. O správnosti nastoupené cesty svědčí to, že v roce 1990 v komunálních volbách ve Velké Bíteši zvítězila kandidátka ČSL. ČSL prosadila svého kandidáta Josefa Šmídka do funkce starosty a tento ve dvou volebních obdobích zajistil výstavbu takřka všeho, co tehdy město zoufale postrádalo.

Československá strana lidová byla první politickou stranou, jež byla za sametové revoluce ustavena ve Velké Bíteši. Od té doby se až dodnes výrazným způsobem podílí na vedení města. V letech 1990 - 1998 byl její zástupce Josef Šmídek starostou města, následovalo období v opozici a od roku 2010, kdy KDU-ČSL volby opět vyhrála, se nadále podílíme na vedení města.

Zápis z městské kroniky o volbě Josefa Šmídka starostou

 


Pro zajímavost: Takto vypadaly naše letáky do komunálních voleb 2006, 2010 a 2014