Milan Hron je předsedou spolku Pro Silva Bohemica, které sdružuje lesníky a přátele lesa vnímající lesní ekosystém v jeho celistvosti. Cílem spolku je podporovat a vzdělávat zejména lesníky a vlastníky lesů, kteří pěstují lesy přírodě blízkým způsobem, tedy pěstují les druhově, věkově a prostorově rozrůzněný. A o totéž usiluje v bítešských městských lesích hajný Jiří Nohel.

Ve své přednášce ukáží, že změny klimatu a časté kalamity nutí vlastníky a správce lesů změnit pohled na samotnou podstatu lesa a jeho pěstování. Nadešel čas vrátit přírodě možnost samostatně tvořit. A uvědomit si zodpovědnost vůči těm, kteří přijdou po nás.