Vážení občané Velké Bíteše,

10. října nás partneři z TOP 09 informovali, že se připojili k dohodě stran okolo starosty Milana Vlčka a vytvoří na radnici koalici, ve které nebude ani jeden zástupce vítězné KDU-ČSL. I když jsme dělali maximum pro to, aby složení rady města odpovídalo vůli voličů, nepodařilo se to. Podle dohody stran má zůstat starostou Milan Vlček (Sdružení za zdravé město) a místostarostkou Alena Malá (ODS). Podporováni měli být Sdružením nezávislých a právě TOP 09. Starosta Milan Vlček kategoricky trvá na tom, že KDU-ČSL zástupce ve vedení města mít nebude a odmítá se s námi bavit.

O den později starosta zrušil dohodu s TOP 09 a rozhodl se místo toho do rady města přibrat Tomáše Pelána a Jana Vrbu, zvolené za ČSSD. Tato strana ale oficiálně součástí koalice nebude. TOP 09 tak spolu s námi míří do opozice.

Věříme, že nově zvolené vedení města bude pracovat důsledně ve prospěch občanů bez potřeby hlídat a prosazovat své osobní zájmy. Přejeme novému vedení hodně úspěchů.

To, že jako zastupitelé KDU-ČSL budeme v opozici, neznamená, že nebudeme 4 roky nic dělat. Aktivní zastupitel v opozici může ovlivnit více, než pasivní v koalici. V zastupitelstvu je většina rozumných lidí. Snad se nebudou bát podpořit rozumné nápady. Budeme se snažit předkládat je a věříme, že alespoň některé "projdou". Informovat o našich návrzích Vás budeme na této stránce, včetně výsledku hlasování.

Pokud Vy budete mít nějaký návrh, nápad, doporučení či požadavek, můžete se na nás obrátit. Půjde-li o rozumnou věc, rádi ji navrhneme a budeme se snažit v zastupitelstvu prosadit.

S přáním všeho dobrého
Vaši zastupitelé za KDU-ČSL

Vážení voliči,

bítešská KDU-ČSL vyhrála komunální volby. Jako vítězná strana jsme oslovili k jednání všechny strany, které v zastupitelstvu města mají alespoň 2 mandáty. Starosta Milan Vlček (Sdružení za zdravé město bez kamionů) se s námi potkat odmítl s tím, že bude usilovat o to, aby sestavil koalici bez KDU-ČSL jako vítězné strany. Nemá ale zdaleka jisté, že se mu to povede.

Náš přístup je opačný: chceme, aby ve vedení města bylo zastoupeno širší spektrum názorů. To jsme říkali již před volbami a nic na tom neměníme. Chceme tedy přesvědčit ČSSD jako třetí nejsilnější stranu, i zastupitele ostatních stran, aby umožnili vznik takové rady města, která bude v souladu s přáním voličů. Nechceme obejít druhou nejsilnější stranu. Zároveň věříme, že zastupitelé ostatních stran nám pomohou zajistit reprezentativní složení rady města.

/ Aleš Koubek, Jan Václav Brym, Tomáš Kučera

 

Se ziskem 27% hlasů a šesti mandátů slaví bítešská KDU-ČSL vítězství v komunálních volbách. Děkujeme všem voličům za velkou důvěru, které se ve Velké Bíteši naše strana tradičně těší. Oproti minulým volbám KDU-ČSL posílila o 8% hlasů a dva mandáty.

Chceme v zastupitelstvu spolupracovat napříč stranami a vytvářet prostředí, kde se budou moci prosadit dobré nápady všech zastupitelů. Věříme, že se podaří nám všem zvoleným zastupitelům takové prostředí vytvořit.

 

Strana Hlasy % Mandáty
KDU-ČSL 10 954 27,18 6
Sdr. za zdravé město 8 856 21,97 5
ČSSD 5 882 14,59 3
ODS 4 026 9,99 2
SN pro město V.Bíteš 3 798 9,42 2
TOP 09 3 658 9,08 2
KSČM 3 132 7,77 1

 

Zvolení zastupitelé za KDU-ČSL:

1 Koubek Aleš Mgr. 629      
2 Brym Jan Václav Ing. et Ing. 731      
3 Kučera Tomáš Ing. 610      
4 Melichar František 565      
5 Rovenský Eduard 594      
6 Pavlíček Jan 570      

 

1.      Proč se ucházíte o místo ve vedení města? Jaké jsou Vaše záměry?

·        Plánuji zde žít a vychovávat děti, mám tu rodiče a další příbuzné, spoustu přátel, a proto mi není jedno, jak město vypadá a funguje. Mým záměrem je posunout město kupředu, pomoci realizovat to, co zde chybí, a změnit, co lidem vadí a není dobře. Záleží mi na tom, aby se město rozvíjelo a zajišťovalo občanům v maximální míře to, co si přejí a potřebují. Chci, aby město bylo více zaměřeno na potřeby a problémy občanů a aby jim bylo umožněno podílet se na jejich řešení. Za priority považuji vybudování koupaliště, domova pro seniory a zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi a trávení volného času mládeže. 

2.       Proč by lidé měli dát hlas zrovna Vám?

 

·        Garantuji slušnou, rozumnou a konstruktivní politiku a čestnost a poctivost při správě města. Jsem otevřený dialogu a názorům druhých. Skutečně mě zajímají názory občanů. Mám dostatek energie i zkušeností jak z vlastního působení v politice v Bíteši a Brně-Bystrci, tak z práce pro města a obce jako klienty naší advokátní kanceláře, při které jsem se mnohé přiučil a mohl se inspirovat.

Nová síla pro Bíteš
Nová síla pro Bíteš

Jelikož jsem rodilý Bítešák, není mi lhostejné, co se v našem městě děje a rád bych se zapojil do dalšího rozvoje našeho města a přidružených obcí. S manželkou zde vychováváme dvě děti a jsme tu velmi spokojení. Nicméně vidím rezervy (mám-li hovořit konkrétně) např. v oblasti dětských hřišť, některé nám chátrají před očima a naprosto chybí hřiště pro děti do tří let a další sportovní vyžití pro dospívající mládež.
Dále se chci zasadit o vybudování denního stacionáře pro seniory, který zde velmi chybí a umožnil by rodinám alespoň částečnou úlevu při náročné péči o své blízké. Z vlastní zkušenosti vím, jak by tato služba byla užitečná. Chtěl bych zúročit vše, co jsem se ve svém dosavadním životě naučil. Ať už v rámci své profese stavebního technika, projektanta a rozpočtáře, tak rozmanité zkušenosti z realizace dětských táborů, hodů a dalších  společenských akcí.

I když Bíteš je dobře občansky vybavená, a taky chápu, že nemůže poskytovat tolik možností jako třeba Brno, stále zde leccos chybí.
Například celoročně fungující rodinné centrum, klub pro mládež či dostatek dostupných bytů. A co by si Bítešáci rozhodně zasloužili, je
vybudování koupaliště. Neslibuji, že se to za čtyři roky podaří, ale je nutno pro to udělat maximum a je to moje osobní priorita.
Některé věci také lze a je třeba dělat jinak. Tím hlavním je podle mě způsob řízení města a přístup k občanům. Těm by mělo vedení
města více naslouchat, projednávat s nimi záležitosti a získávat od nich zpětnou vazbu.

V Brně-Bystrci, kde jsem bydlel a vykonával i funkci zastupitele a radního, se to daří díky konání pravidelných neformálních setkání občanů s představiteli městské části (vždy někde v restauraci) i veřejným projednáváním zásadních záležitostí. Například to bych rád zavedl i tady.
Věřím, že mám městu co nabídnout a nebojím se odpovědnosti. Proto jsem přijal úkol vést naši kandidátku do voleb.