Několik desítek změn územního plánu zastupitelé zařadili do osmé změny územního plánu. Jednou z klíčových je návrh radnice na změnu stávajících koeficientů hustoty zastavění u ploch pro bydlení v bytových domech z hodnoty 0,2, případně 0,3 na hodnotu 0,4. Toto číslo vyjadřuje podíl plochy zastavěné budovami k celkové ploše stavebního pozemku. Stejné opatření týkající se zvýšení koeficientů bude platit u ploch pro bydlení v rodinných domech, kde se koeficient zvýšil také z hodnoty 0,2 na hodnotu 0,4. 

Znamená to, že pokud máte dům na ploše 120 metrů čtverečních, můžete jej nově postavit i na pozemku o velikosti 300 čtverečních metrů. Dříve tato velikost pozemku musela být dvojnásobná. Tyto změny zastupitelé schválili kvůli umožnění odpovídající zástavby rovněž na menších stavebních pozemcích v Bíteši. 

Mezi dalšími změnami územního plánu zastupitelé schválili následující:

• Část rezervní plochy za areálem firmy Pronovia se nově stane plochou pro dopravu. Pronovia zde připravuje parkoviště, kde vznikne 58 parkovacích míst. Mělo by to přispět k lepšímu parkování na sídlišti U Stadionu a ulici Vlkovská. 

• PBS připravuje výstavu nových prostor – zkušeben v těsném sousedství svého stávajícího areálu. Toto zastupitelé umožnili.

• Pozemky v blízkosti cihelny budou nově určeny jako plocha podnikatelských aktivit. Využijí toho Technické služby.

• Pás zeleně na ulici Družstevní zařadili zastupitelé do ploch pro dopravu. Umožní to případné zřízení parkoviště.

• Rozšíření veřejné komunikace mezi ulicemi Jihlavská a Pod Spravedlností.

Územní plán je klíčový dokument, kterým určujeme, jak má být využit každý kus území ve městě. Pokud si nejste jisti, co město plánuje s jednotlivými pozemky, můžete se do územního plánu podívat; najdete jej na webu města - http://www.vbites.cz/cs/informace-o-meste/mapy-mesta/uzemni-plan-mesta. 

/ Tomáš Kučera

 

Letošní čarodějnice na farní zahradě přilákaly velké množství lidí. Se svými dětmi je navštívil také Vít Kaňkovský, poslanec za kraj Vysočina. Proto jsme jej požádali o rozhovor.

Jak rychle Vám uběhlo dva a půl roku ve Sněmovně?

Musím říci, že běh života vnímám jako hodně rychlý, a tak příliš často nebilancuji. Jsem spíš věcný typ a mám tolik práce, že se mi činnost jako „vyrábění bilancí“ příliš časově nevyplatí…

Když jste vstupoval do Sněmovny, mluvil jste o zlepšení politické kultury a politiky jako služby. Neberte to jako provokaci, ale máte pocit, že se to daří?

Byl jsem vychován k tomu, abych se choval k lidem kolem sebe slušně s tím, že pak mohu očekávat, že to samé budou dělat i oni směrem ke mně. V české politice toto neplatí, je nemocná buranstvím a podivnou hrou na vítěze. Jsem ale paličák a tím spíše svoje životní postoje a styl chování nechci měnit. Zajímavé je, že europoslanci shodně vypovídají, že v Evropě tato kultura diskuse neplatí a vyhrát 10:0 nad soupeřem v diskuzi a zašlapat ho do země je považováno za nevkusné a nevychované. To se mi líbí, ale nemám sílu to prosadit u ostatních poslanců.

Co považujete ve své dosavadní práci poslance za úspěch?

Osobně jsem měl radost na konci loňského roku, když Sněmovna přijala můj pozměňovací návrh k Zákonu o státním rozpočtu na rok 2015. Já vím, rozpočet, čísla, nuda.  Ale tohle bylo 200 milionů Kč na rekonstrukce či výstavbu domovů pro seniory, azylových domů a jiných zařízení pro sociální služby.  Podobně mne potěšilo přijetí mých pozměňovacích návrhů k novele Zákona o sociálních službách či Zákona o ochraně veřejného zdraví. Nejnověji se mým pozměňovacím návrhem podařilo zjednodušit přiznávání příspěvku na péči pro pacienty po úrazech či mozkových příhodách apod. Jsem lékař a tak se angažuji v tématech, kterým rozumím.

V jakých oblastech naopak vidíte naléhavou potřebu či nutnost něco zlepšit?

Trápí mě, že se stále nedaří dokončit projednání zákona, který by měl více chránit občany před škodlivými účinky kouření. Protahuje se také příprava zákona o sociálním bydlení a stále chybí zákon, který by řešil financování hospicové péče  - panuje u nás pořád zoufalá neúcta ke stáří a k umírání – staří lidé mají přitom nárok na důstojnou smrt, ne umírat jako “číslo ve špitále“. Podporuji výstavbu kamenného hospice v našem kraji, vždyť jsme jedním z posledních krajů, kde hospic chybí.

Ve vztahu ke Kraji Vysočina jste se aktivně angažoval v oblasti energetiky, kdy jste podpořil, i např. uspořádáním konference ve Sněmovně s představiteli ministerstev a starostů dotčených obcí, dostavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Výstavbu pátého bloku v Dukovanech podporuji dlouhodobě. A když jsme u jaderné problematiky, tak velmi citlivě vnímám nesouhlasné stanovisko dotčených obcí kolem Brzkova u Jihlavy, kde hrozí znovuotevření těžby uranu. Jsem připraven v této oblasti aktivně vystupovat na obranu zájmů obyvatel našeho regionu, aby s nimi Ministerstvo průmyslu i vláda komunikovaly a braly ohled na jejich stanoviska.

Nedá mi to nezeptat se, jaký vztah máte k Velké Bíteši?

Do Bíteše jezdím velmi rád, už jenom proto, že zde mám řadu přátel. Považuji Velkou Bíteš za velmi malebné město, kde se také stále něco děje – probíhají zde zajímavé kulturní akce, z nichž asi nejvyhlášenější jsou tradiční Velkobítešské hody s celou řadou doprovodných akcí.  

 

/ Ladislav Koubek

22. září vydal odbor dopravy velkomeziříčské radnice stavební povolení na stavbu a rekonstrukci silnice II/379 z Velké Bíteše směrem na Křoví. Silnice patří kraji Vysočina, který bude investorem celé stavby. „Silnice již je v katastrofálním stavu a opravu nutně potřebuje. Jsem rád, že se nám usnadní cestování směrem na Křoví, Deblín a Tišnov díky narovnání nebezpečných serpentin mezi Bíteší a Křovím. V tomto místě bude silnice zcela přebudována a povede novou trasou,“ řekl k tomu krajský zastupitel z Bíteše a místostarosta města Tomáš Kučera. Podle jeho sdělení už byla také vybrána stavební firma a práce na nové silnici začnou už letos.

/ Ladislav Koubek

Vážení spoluobčané,

mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko je nádherným koutem Vysočiny. Žijí zde pracovití a podnikaví lidé. Mají blízko k tradicím venkova a zároveň jsou v těsném spojení s moderním životem moravské metropole Brna. Poloha na pomezí dvou krajů znamená, že se musíme snažit, aby hlas našich obcí byl slyšet na krajské úrovni.

Minule se nám třem podařilo těsně proklouznout do zastupitelstva kraje Vysočina, a to díky Vašim preferenčním hlasům. Každý z nás jich potřeboval tisícovku, a nakonec jsme získali jen o něco málo víc. Díky Vašim hlasům máme přehled, co se na kraji děje a jaké budou dotace. Můžeme se ozvat, když jde o zájmy Velké Bíteše, Velkého Meziříčí i okolních obcí. V krajském zastupitelstvu jsme se mimo jiné ozvali proti rušení policie v Bíteši a zasadili o opravy silnic v okolí. Letos se z krajských peněz financuje kruhový objezd a oprava ulice Na Valech ve Velké Bíteši. Podařilo se zachovat gymnázium ve Velkém Meziříčí. 

Máme radost, že naši práci ocenili starostové dvaceti okolních obcí a vyjádřili nám v těchto volbách podporu. Chceme obcím v našem mikroregionu pomáhat a starostům přinášet aktuální informace o dění na kraji. Pokud se na Vysočině zavede integrovaný dopravní systém, budeme chtít, aby byl propojen s jihomoravským a abychom na jednu jízdenku jezdili do Brna, Žďáru i Velkého Meziříčí. Chceme, abyste si mohli zvolit svou nemocnici a nebyli odkázáni jen na nemocnice v kraji Vysočina. Chceme, aby ve Velké Bíteši byla zachována policie. Podpoříme opravy silnic na Bítešsku, Velkomeziříčsku, Křižanovsku i Tasovsku. 

Aby se vše podařilo, je důležité spojit síly. Žádná jiná strana nemá tak silné zastoupení kandidátů z Bítešska. Prosíme, podpořte nás i letos. Na kandidátce KDU-ČSL máme čísla 11, 28 a 37. Spolu s námi podpořte Jaromíra Kalinu, kandidáta na hejtmana s číslem 1. 

Krajské volby budou 7. – 8. října. Přijďte k nim a podpořte svým hlasem Bítešsko a Velkomeziříčsko. Za preferenční hlas děkují

František Bradáč (č. 11)                                       Tomáš Kučera (č. 28)                                         Josef Mach (č. 37) 

 

Tradiční drakiáda, na kterou jsou Bítešáci zvyklí už několik let, se letos uskuteční v neděli 9. října od 14.30 hodin.

„Zaměřte svou pozornost na výběr draka. Je úplně v pořádku donést si draka z obchodu, ale pokud si někdo vyrobí draka vlastnoručně, bude mít určitě výhodu a větší šanci získat některou ze soutěží, které budou organizátoři vyhlašovat,” říká místostarosta Tomáš Kučera, který bude odměňovat vítěze.

Určitě si můžete vsadit, že bude vyhlášen celkově nejvýše letící drak a také nejoriginálnější drak, další soutěže si zatím organizátoři nechávají jako překvapení. Připraven bude také skákací hrad a dorazí také bítešští dobrovolní hasiči, takže hlavně děti si budou moci vyzkoušet, jaké je to hasit požár a použít hasičskou stříkačku.  Louka, kde se akce koná, je na konci města u propojovací cesty mezi Chobůtkami a PBS. Akci pořádá Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL ve spolupráci bítešskými dobrovolnými hasiči.