Bítešské hody přilákaly i návštěvy našich politiků. Byli mezi nimi i místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek, poslanec Vít Kaňkovský a místostarosta Žďáru Josef Klement.

Poslanec Kaňkovský si se svou dcerou užil akci Bíteš hledá borce a přijel i na druhý den – hodovou neděli. „S panem Kaňkovským jsem dlouhodobě v úzkém kontaktu a diskutujeme spolu o problémech, které trápí občany našeho města,“ řekl k tomu místostarosta Tomáš Kučera. Kaňkovský se v parlamentu věnuje zejména oblasti zdravotnictví: Vidím jako zásadní udržet počet a kvalitu lékařů a zdravotních sester v nemocnicích, ale i dostatek praktických lékařů, pediatrů a zubařů zejména v menších městech. Mnoho úkolů také vidím v oblasti financování zdravotní péče,“ vysvětluje Vít Kaňkovský.

/ Ladislav Koubek

Netradiční Bítešská akademie se uskuteční v tterý 13. června od 16 hodin. Délka trvání 3 hodiny + dotazy a konzultace, účastníci obdrží tištěné materiály, cena: 150 Kč. Rezervace nutná: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přednáška je určena rodičům, kteří chtějí o očkování získat co nejvíce informací ještě předtím, než bude jejich dítě očkováno. Povinné očkování pro děti (tj. očkování proti devíti nemocem) je nařízeno státem, avšak za dítě nese zodpovědnost rodič. Jak se v této oblasti vyznat? Přijďte si poslechnout informace, aby vaše rozhodnutí bylo skutečně zodpovědné.

Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL Velká Bíteš

Senátor a zastupitel Kraje Vysočina pan František Bradáč navštívil Základní školu Tišnovská 116 ve Velké Bíteši, ve které se vzdělávají žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Seznámil se zde s žáky, personálem, ale také s výukou a speciálními pomůckami. Během jeho návštěvy jej doprovázel místostarosta Velké Bíteše pan Tomáš Kučera.

Pan senátor do školy zavítal poslední den před prázdninami, který proběhl v duchu velikonočního tvoření. Ředitelka školy Blanka Gaizurová ho seznámila s fungováním školy samostatně zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona i speciální školou. Dále pak se vzděláváním dětí s těžkým postižením či poruchami autistického spektra, s čímž souvisí i odbornost pedagogického týmu a nutnost neustálého vzdělávání se jak učitelů, tak asistentů pedagoga. Samozřejmě došlo i na velice aktuální téma týkající se inkluze a speciálního školství. „Jsem velmi potěšena, že se zástupce senátu přišel podívat do naší školy. Může tak reálně posoudit speciální školství v praxi,“ uvedla Blanka Gaizurová.

Pan Bradáč si prohlédl prostory školy. V každé třídě probíhaly jiné tematicky laděné činnosti, se kterými nám i v letošním roce pomáhali dobrovolníci z Moneta Money Bank. Žáci například vyráběli velikonoční věnce na dveře, různá zapichovátka, zdobili vajíčka nebo pekli velikonoční nádivku. Pan senátor tak při své návštěvě mohl vidět žáky při různých, zejména prakticky zaměřených, aktivitách. Byl mile překvapen, jak byly děti snaživé a šikovné, a sám dokonce v dílně upletl velikonoční pomlázku. Pan Bradáč měl možnost shlédnout i místnost snoezelen. Jedná se o speciální multisenzorickou místnost, která se využívá k terapiím, ale i jako prostor pro výuku a provádění bazální stimulace, s jejímiž základními body jsme pana senátora seznámili i prostřednictvím ukázky. „Musím říci, že vaši práci velice obdivuji. Osobně si myslím, že ji nemůže vykonávat každý, a velice mě překvapuje, jak umíte děti nadšeně zapojit do práce,“ sdělil František Bradáč. Mimo jiné byl obeznámen s očním komunikátorem, který si také vyzkoušel. Tato pomůcka není mezi veřejností zatím příliš známá a je v podstatě alternativní komunikační pomůckou pro děti, které nemohou své pocity, myšlenky a přání sdělit slovy a často je tak pro ně jedinou možností, jak se dorozumět se svým okolím. Paní ředitelka informovala i o vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra a pan senátor tak blíže zjistil, co taková výuka obnáší a jaké pomůcky se nám u těchto dětí osvědčily.

Na této základní škole se aktuálně vzdělává přes 40 dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Věnuje se předškolnímu vzdělávání v podobě přípravného stupně speciální školy, vzdělává žáky ve speciální škole i žáky s poruchami autistického spektra. Od dalšího školního roku bude nově zřízena autistická třída. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Škol podporujících zdraví a byla Českou školní inspekcí ohodnocena jako příklad dobré praxe.

 

 

Eva Ulmanová

 

Druhou březnovou neděli se uskutečnilo další setkání z cyklu Bítešské akademie, tentokrát byl jejím hostem Eduard Rovenský. Host je to poněkud netradiční, neboť obvykle jsou zváni lidé mimobítešští. Eda však již Bíteš značně "přerostl", a mnozí spoluobčané uvítali možnost se s ním setkat.

Eda je velmi zajímavou osobností spojující v sobě mnoho různých aktivit. Těmi nejviditelnějšími v současné době je hudba a veřejný život ve městě. 

Díky talentu, vytrvalosti a jistě i štěstí se mu povedlo nastartovat dráhu rappera a písně jeho skupiny Poetika hrají rádia po celé zemi. Z jeho koníčka se tak stal i zdroj obživy. Pro posluchače bylo jistě zajímavé si poslechnout, jak se klukovi z Bíteše taková věc podaří, stejně jako co vše taková kariéra obnáší. 

Protože je Eda bítešský patriot a nechce jen kritizovat či "burcovat" ve svých textech, rozhodl se vstoupit do veřejného života a snažit se udělat něco pro své město a spoluobčany. Stal se městským radním a poznává úskalí mnohdy radostné a prospěšné, ale bohužel často i nevděčné práce.

Mám velkou radost, že v našem městě žije člověk, který přes svůj nepopiratelný úspěch zůstává naprosto skromný, nelení i přes časové vytížení udělat něco pro druhé a že jeho písně nejsou jen pouhé texty. 

/ Aleš Koubek

 

 

Eda Rovenský je muzikant – rapper, kterého známe i se skupinou Poetika z českých rádií. O hudbě říká, že je „Energie života, motivační impulz, který se co chvíli vrací, aby člověku dodal sílu udělat ten další krok směrem dopředu“. Eda je ale i odborník na energetiku a zároveň radní města. Na radnici přišel se spoustou ideálů. Některé si drží, jiné už dávno ztratil. Jaké to je, stát se celostátně známým muzikantem? A jak je Eda spokojený s děním v Bíteši a jak je vnímá z pozice radního? Tahle beseda bude propojovat světy. Přijďte se Edy zeptat, na co chcete.

Beseda s Edou Rovenským se koná v neděli 12. března v 18.00 na Základní umělecké škole Velká Bíteš.

V neděli 12. února 2017 se uskutečnila výroční schůze městské organizace KDU-ČSL Velká Bíteš. Setkalo se na ní asi dvacet členů a příznivců. Svojí návštěvou ji poctili též poslanec Vít Kaňkovský, senátor František Bradáč a starosta Osové Bítýšky Josef Mach. 

Vzácní hosté seznámili přítomné s děním ve svých působištích. Dozvěděli jsme se tedy, co se v poslední době událo v Osové Bítýšce a jaké jsou její plány, jaké právní předpisy se projednávaly nebo budou projednávat v parlamentu, a nechybělo ani mnoho informací ze zákulisí celostátní politiky, které se běžný občan nemá z médií možnost dozvědět. Byla i příležitost k zodpovězení dotazů a velmi zajímavé diskusi. Všichni hosté také neopomněli bítešskou organizaci pochválit za její činnost a ocenili práci jejích členů a příznivců při loňských krajských volbách, ale též při každoročních aktivitách pořádaných pro občany města.

Po bloku vyhrazeném hostům se ujal slova předseda organizace a místostarosta města Tomáš Kučera, který přítomným prezentoval zásadní akce realizované v Bíteši v uplynulém roce a představil, co je v plánu v letošním i následujících letech. Jedná se např. o již započatou výstavbu sítí pro rodinné domy na Babinci a připravovanou výstavbu v Košíkově, realizaci obchvatu města, rekonstrukci ulic Lánice a Rajhradská, rekonstrukci budov prvního stupně ZŠ či plánování amfiteátru na prostranství vedle kulturního domu. Předseda Tomáš Kučera následně poděkoval všem členům a příznivcům za jejich obětavou práci a pomoc.

Aleš Koubek