Vážení občané,
přinášíme Vám stručné informace o včerejším jednání zastupitelstva.
Na rozdíl od minulého jednání měla koalice nadpoloviční většinu, takže mohla prohlasovat, co chtěla.
Hodnotíme proto jako velký úspěch, že se nám při projednávání úprav jednacího řádu zastupitelstva povedlo prosadit povinné informování o jednání zastupitelstva v městském rozhlase a zpravodaji a to, že zastupitelstva budou i nadále v pravidelných termínech jako dosud, což návrh předložený radou města rušil - obsahoval totiž přidané slůvko "zpravidla", což umožňovalo bez jakéhokoli důvodu pravidelný termín nedodržet. Naše pozměňující návrhy prošly i díky 4 hlasům koaličních zastupitelů, kterým jsme za podporu poděkovali a činíme tak i zde.
Bohužel se nám již nepodařilo odvrátit úpravy jednacího řádu výborů, kde nám vadí hlavně posílení pozice jejich předsedů. Obzvláště za situace, kdy předsedou kontrolního výboru je člen rady, považujeme tuto věc za velmi nebezpečnou. KDU-ČSL naopak navrhovala, aby o některých záležitostech, které dle koaličního návrhu jsou pouze na rozhodnutí předsedy, rozhodoval hlasováním celý výbor. To se však prosadit nepodařilo.
Pozitivní naopak je, že bylo jednomyslně schváleno zřízení služby seniortaxi a do rozpočtu na ni byla rozpočtovým opatřením, tak jak jsme navrhovali již v prosinci při projednávání rozpočtu, zahrnuta částka 250 tis. Kč. Věříme, že se podaří co nejrychleji vyřídit všechny formality a služba zahájí provoz.
Poslední věcí stojící za zmínku je výkup pozemku s budovou v havarijním stavu za 2. budovou radnice, kterou chce pan starosta nechat zbourat a začlenit prostor do plánu tzv. městských dvorů. Městské dvory jsou jistě hezkým záměrem. KDU-ČSL však výkup nepodpořila, protože cena za pozemek o výměře 257 m2 se zborem ve výši přesahující 3 mil. Kč, tedy cca 12 tis. Kč za 1 m2, nám připadá naprosto nepřiměřená. Platí to obzvláště za situace, kdy městu chybí finance a kdy bylo starostou sděleno, že dle znalce je hodnota cca 1 mil. Kč. A to několik set tis. Kč bude stát zbouráni domu a likvidace suti. Jsme přesvědčeni, že tuto nemovitost bylo možno získat za podstatně nižší částku, neboť nikdo jiný by ji za tolik nekoupil. Takto vysokému přeplacení přínos vlastnění pozemku neodpovídá, a za více než 3 mil. Kč nemovitost město kupovat nemělo. Takovou důležitost nemá a tak draze město nevykupovalo nemovitosti ani pod kruhovou křižovatkou, která má význam násobně vyšší nežli to, že bude možno dům za 2. budovou radnice zbourat.
Vaši zastupitelé za KDU-ČSL