Tomáš Kučera

Článek pro lednové číslo časopisu Exit 162

Rozpočet pro rok 2019 stejně jako ten minulý výrazně překračuje částku 200 mil. Kč, což není dáno růstem příjmů města, ale přijetím osmdesátimilionového úvěru, jehož čerpání se z velké části přesunulo právě do rozpočtu roku 2019. Pro zajímavost rozpočty v minulých letech byly: 162mil. Kč v roce 2017, 124mil. Kč v roce 2016, a 130mil. Kč v roce 2015.

Mezi zajímavými čísly, která bych zdůraznil, je v příjmové části 15 mil. Kč za prodej podílu města na bytovém domě Jihlavská 282, příspěvek 4 mil. Kč na vybudování infrastruktury na sídlišti u Stadionu, příjem slíbené dotace na revitalizaci základní školy 32,5 mil. Kč, úvěr 15+40 mil. Kč na revitalizaci ZŠ.

Ve výdajové části jistě zaujme především 70 mil. Kč na revitalizaci ZŠ, dále navýšení grantového programu Sport a tělovýchova z 3,3 mil. na 4mil. Kč (tj. nárůst cca 20%), 7,8 mil. Kč na rekonstrukci Nové Čtvrti, 8,1 mil. Kč na nákup nového hasičského auta a navýšení částky na péči o vzhled obce a péči o zeleň z 2,7 na 4 mil. Kč.

Za KDU-ČSL jsme v rámci diskuse navrhovali jen drobné úpravy, protože mandatorní výdaje spolu s rozpočtem na revitalizaci školy, opravou Nové Čtvrti a nákupem hasičského auta, omezují možnost dalších výrazných investic. Naším návrhem bylo ponechání příjmů z hospodaření v městských lesích (0,8 mil. Kč) v rezervním fondu „lesů“, aby mohla být výrazně posílena pěstební činnost v lesích. Dále jsme navrhovali navýšení grantu sport a tělovýchova jen o 10% a navýšení také grantového programu Kultura a ostatní zájmové činnosti o 10%. Dalším naším návrhem bylo navýšení částky na opravu hřišť o 100 000 Kč na potřebnou revitalizaci oranžového hřiště. Nic z těchto návrhů nebylo současnou koalicí akceptováno.

Jediným pozměňovacím návrhem, který KDU-ČSL navrhla a bylo o něm hlasováno, byl návrh na zařazení částky 250 000 Kč na zavedení senior taxi, protože na této službě se shodlo více stran. Bohužel i takto nízká částka (0,1% z rozpočtu) nebyla schválena. Starostou bylo aspoň slíbeno, že tato položka bude zařazena na dalším jednání zastupitelstva.

/ Tomáš Kučera