Dne 3.12. proběhlo další zastupitelstvo města. Hlavním bodem programu bylo přijetí rozpočtu.

V rozpočtu bohužel nebylo zohledněno žádné z rozumných doporučení finančního výboru, a nebyla reflektována ani žádná z dalších připomínek, které zazněly na zastupitelstvu. Neprošel ani návrh KDU-ČSL na zařazení částky 240 tis. Kč na seniorbus/seniortaxi, které mělo ve vol. programu i ČSSD a sdružení podnikatelů. Zde bylo alespoň přislíbeno dodatečné zařazení v průběhu roku s tím, že na zřízení seniorbusu/seniortaxi je shoda. Věřme, že to bude pravda.

Druhou podstatnou záležitostí projednávanou na zastupitelstvu byla cenzura zpravodaje, ke které dochází ze strany starosty města. Zastupitelé KDU-ČSL zaslali do zpravodaje zkrácený článek, který byl zveřejněn i na facebooku (znění článku, jak byl zaslán do zpravodaje, je níže ). Redakční rada k jeho obsahu a zveřejnění neměla výhrady. Bohužel je měl pan starosta, který tvrdí, že článek nebyl podepsán, že obsahuje nepravdy a že takový článek nemá "nic společného s demokracií". To, že nebyl článek zveřejněn na pokyn starosty, potvrdil na výslovný dotaz na zastupitelstvu ředitel ICKK (který zajišťuje vydávání zpravodaje) p. Jelínek. Podle nás článek neobsahuje nepravdy a byl podepsán (byť ne jmenovitě, ale bylo uvedeno "zastupitelé za KDU-ČSL"). Tyto závady neshledala ani redakční rada, která je povolána tyto věci posuzovat. Navíc nás nikdo nevyzval, abychom článek případně opravili (pokud tam mělo být něco nepravdivého) či doplnili o jména zastupitelů. Přitom prostoru na to bylo dost. Cílem pana starosty evidentně bylo, podle našeho názoru, dosáhnout toho, aby článek nebyl zveřejněn.

Vážení občané, cenzura městského zpravodaje starostou města je v zásadním rozporu s principy pro vydávání obecního periodika a s demokracií. Uděláme maximum proto, aby k ní nadále nedocházelo. Prvním krokem bude provedení kontroly dodržování předpisu pro vydávání zpravodaje, kterou navrhl Aleš Koubek provést v rámci kontrolním výboru.

/ Zastupitelé za KDU-ČSL

-------------------

Článek odeslaný do Zpravodaje města

 

Stanovisko KDU-ČSL k povolebnímu vyjednávání a novému vedení města
Vážení občané,

5. listopadu 2018 proběhlo ustavující zastupitelstvo Města Velká Bíteš. Výsledky povolebních vyjednávání se tedy staly oficiálními, a tak nastal čas se k nim jako k potvrzeným vyjádřit. Především Vám chceme sdělit, že KDU-ČSL po volbách jako jejich vítěz vyvinula maximální snahu o to, aby byla součástí koalice a Aleš Koubek usiloval o post starosty. Byl připraven stát se starostou a vyvinout maximální úsilí ve prospěch dobré správy města. Taktéž Jan Václav Brym byl připraven přijmout funkci místostarosty, měla-li by ji KDU-ČSL možnost získat. Není naopak pravdou, že by tito uvedené funkce odmítli, jak se bohužel po městě také povídá.
KDU-ČSL si přála sestavit koalici se zástupci co nejvíce stran, aby maximum voličů mělo v radě své zástupce. A taky proto, že si nepotřebuje hlídat své zájmy a nechtěla v radě nic "tlačit silou", ale
podporuje co nejširší dialog. Hodlali jsme nabídnout místa v radě i zástupcům Sdružení za zdravé město bez kamionů, které reprezentuje více než pětinu voličů. To s námi však odmítlo jakkoliv jednat i přes to, že jsme se o to opakovaně snažili, a ústy starosty Vlčka sdělilo, že se pokusí koalici sestavit bez KDU-ČSL. To se mu podařilo s těsnou koaliční většinou 12 z 21 zastupitelů. KDU-ČSL jako vítěze voleb, reprezentující více než čtvrtinu voličů, tedy sdružení úplně ignorovalo. 
Obsazení funkcí starosty, místostarosty a členů rady bylo odhlasováno 12 z 21 zastupitelů, tedy hlasy zastupitelů Sdružení za zdravé město bez kamionů, Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš ("sdružení podnikatelů"), ODS, KSČM a Jana Vrby a Tomáše Pelána zvolených za ČSSD. Naopak neprošel návrh KDU-ČSL na volbu starosty Aleše Koubka. Tento průběh nás samozřejmě nepotěšil, ale byl očekávaný. 
Co nás nemile překvapilo, byla volba předsedy kontrolního výboru. Je zvykem, a bývalo tomu tak i v Bíteši, že předseda kontrolního výboru, který má za úkol zejména kontrolovat práci starosty, místostarosty a radních, je z opozice. KDU-ČSL proto navrhla na tuto funkci Aleše Koubka. Pan starosta navrhl radního Aloise Špačka, který byl do této funkce 12 "koaličními" zastupiteli zvolen. Tato situace nás velmi nemile překvapila, protože dává tušit, jakým způsobem hodlá pan starosta řídit město, a taky ukázala, že nikdo z "jeho lidí" jej nedokázal usměrnit a vnést do jednání koalice aspoň trochu vkusu a respektu. To, že v čele kontrolního výboru je člen rady ze stejného sdružení, jako starosta, je opravdu za hranou a považujeme to za naprostý výsměch. Klademe si otázku, proč má asi pan starosta strach přenechat místo předsedy kontrolního výboru opozici. Že by ze stejného důvodu, proč KDU-ČSL nechtěl ani do koalice, a proto s ní vůbec nejednal? Je to opravdu k výraznému zamyšlení. Aleš Koubek byl zvolen pouze řadovým členem kontrolního výboru. I z této pozice se samozřejmě bude snažit zajišťovat řádnou kontrolu rady a samosprávy města, bude to mít ale těžší. 
Závěrem všem voličům a podporovatelům děkujeme za přízeň. Prosíme, pokud budete mít návrhy na zlepšení čehokoli v našem městě, neváhejte nám to napsat anebo ideálně přijít říci na zastupitelstvo. Budeme se snažit prosazovat rozumné body i z opozičních lavic a budeme rádi za každý Váš podnět. 
Další podrobnosti najdete na našem webu velkabites.kdu.cz a na facebookové stránce KDU-ČSL
Velká Bíteš, kde budeme zveřejňovat aktuality o dění v zastupitelstvu.
Vaši zastupitelé za KDU-ČSL