1.      Proč se ucházíte o místo ve vedení města? Jaké jsou Vaše záměry?

·        Plánuji zde žít a vychovávat děti, mám tu rodiče a další příbuzné, spoustu přátel, a proto mi není jedno, jak město vypadá a funguje. Mým záměrem je posunout město kupředu, pomoci realizovat to, co zde chybí, a změnit, co lidem vadí a není dobře. Záleží mi na tom, aby se město rozvíjelo a zajišťovalo občanům v maximální míře to, co si přejí a potřebují. Chci, aby město bylo více zaměřeno na potřeby a problémy občanů a aby jim bylo umožněno podílet se na jejich řešení. Za priority považuji vybudování koupaliště, domova pro seniory a zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi a trávení volného času mládeže. 

2.       Proč by lidé měli dát hlas zrovna Vám?

 

·        Garantuji slušnou, rozumnou a konstruktivní politiku a čestnost a poctivost při správě města. Jsem otevřený dialogu a názorům druhých. Skutečně mě zajímají názory občanů. Mám dostatek energie i zkušeností jak z vlastního působení v politice v Bíteši a Brně-Bystrci, tak z práce pro města a obce jako klienty naší advokátní kanceláře, při které jsem se mnohé přiučil a mohl se inspirovat.

Nová síla pro Bíteš
Nová síla pro Bíteš