Co se nám podařilo na bítešské radnici v letech 2014 - 2018

• vybudovali jsme infrastrukturu pro cca 75 nových domů na Babinci
• opravili jsme bytové domy na Návrší, vyměnili všechny výtahy v bytových domech města U Stadionu
• dokončili jsme rekonstrukci ZUŠ, zateplili ZŠ Sadová včetně dobudování parkovacích ploch a probíhá
rekonstrukce ZŠ na Tišnovské/Za Školou
• dobudovali jsme další dvě třídy MŠ v Lánicích a novou školní zahradu a máme stavební povolení
na rozšíření MŠ na náměstí, v MŠ U Stadionu jsme zrekonstruovali veškerá sociální zařízení a dobudovali
vzduchotechniku v kuchyni
• byla zrekonstruována druhá budova radnice včetně úpravy prostor za radnicí a Technickými službami
• zrekonstruovali jsme ulice Lánice, Kpt. Jaroše, první etapu Nové Čtvrti a ulici Na Valech včetně vybudování kruhového objezdu
• napomáháme záměru nového investora supermarketu pod čerpací stanicí BDS
• zavedli jsme odměny pro sportovní trenéry
• vykoupili jsme všechny pozemky pod fotbalovým stadionem a zrealizovali zatravnění tréninkového hřiště a dovybavení o technické a sociální zázemí
• měníme územní plán, aby mohla vzniknout další parkovací místa u areálu firmy ITW Pronovia
• vykoupili jsme pozemky pro stavbu domova pro seniory a máme zpracovanou jeho studii pro žádost o dotaci
• jsou vykoupeny pozemky pro jihovýchodní obchvat a vydáno územní povolení
• dokončuje se výkup pozemků pod severozápadním obchvatem (propojení silnic směrem na Žďár a Tišnov), pro který se zpracovává projektová dokumentace
• nainstalovali jsme zpomalovací semafor na ul. Jihlavská a ukazatele rychlosti v místních částech
• zavedli jsme nový systém financování místních částí, který přinesl své výsledky v realizaci dlouhodobě požadovaných oprav – např. kulturní dům v Březce, Holubí Zhoři a Jáchymově či rekonstrukce rybníků v Bezděkově a Březce. Bez této systémové změny by k uvedeným investicím nedošlo.