Senátor a zastupitel Kraje Vysočina pan František Bradáč navštívil Základní školu Tišnovská 116 ve Velké Bíteši, ve které se vzdělávají žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Seznámil se zde s žáky, personálem, ale také s výukou a speciálními pomůckami. Během jeho návštěvy jej doprovázel místostarosta Velké Bíteše pan Tomáš Kučera.

Pan senátor do školy zavítal poslední den před prázdninami, který proběhl v duchu velikonočního tvoření. Ředitelka školy Blanka Gaizurová ho seznámila s fungováním školy samostatně zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona i speciální školou. Dále pak se vzděláváním dětí s těžkým postižením či poruchami autistického spektra, s čímž souvisí i odbornost pedagogického týmu a nutnost neustálého vzdělávání se jak učitelů, tak asistentů pedagoga. Samozřejmě došlo i na velice aktuální téma týkající se inkluze a speciálního školství. „Jsem velmi potěšena, že se zástupce senátu přišel podívat do naší školy. Může tak reálně posoudit speciální školství v praxi,“ uvedla Blanka Gaizurová.

Pan Bradáč si prohlédl prostory školy. V každé třídě probíhaly jiné tematicky laděné činnosti, se kterými nám i v letošním roce pomáhali dobrovolníci z Moneta Money Bank. Žáci například vyráběli velikonoční věnce na dveře, různá zapichovátka, zdobili vajíčka nebo pekli velikonoční nádivku. Pan senátor tak při své návštěvě mohl vidět žáky při různých, zejména prakticky zaměřených, aktivitách. Byl mile překvapen, jak byly děti snaživé a šikovné, a sám dokonce v dílně upletl velikonoční pomlázku. Pan Bradáč měl možnost shlédnout i místnost snoezelen. Jedná se o speciální multisenzorickou místnost, která se využívá k terapiím, ale i jako prostor pro výuku a provádění bazální stimulace, s jejímiž základními body jsme pana senátora seznámili i prostřednictvím ukázky. „Musím říci, že vaši práci velice obdivuji. Osobně si myslím, že ji nemůže vykonávat každý, a velice mě překvapuje, jak umíte děti nadšeně zapojit do práce,“ sdělil František Bradáč. Mimo jiné byl obeznámen s očním komunikátorem, který si také vyzkoušel. Tato pomůcka není mezi veřejností zatím příliš známá a je v podstatě alternativní komunikační pomůckou pro děti, které nemohou své pocity, myšlenky a přání sdělit slovy a často je tak pro ně jedinou možností, jak se dorozumět se svým okolím. Paní ředitelka informovala i o vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra a pan senátor tak blíže zjistil, co taková výuka obnáší a jaké pomůcky se nám u těchto dětí osvědčily.

Na této základní škole se aktuálně vzdělává přes 40 dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Věnuje se předškolnímu vzdělávání v podobě přípravného stupně speciální školy, vzdělává žáky ve speciální škole i žáky s poruchami autistického spektra. Od dalšího školního roku bude nově zřízena autistická třída. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Škol podporujících zdraví a byla Českou školní inspekcí ohodnocena jako příklad dobré praxe.

 

 

Eva Ulmanová