V neděli 12. února 2017 se uskutečnila výroční schůze městské organizace KDU-ČSL Velká Bíteš. Setkalo se na ní asi dvacet členů a příznivců. Svojí návštěvou ji poctili též poslanec Vít Kaňkovský, senátor František Bradáč a starosta Osové Bítýšky Josef Mach. 

Vzácní hosté seznámili přítomné s děním ve svých působištích. Dozvěděli jsme se tedy, co se v poslední době událo v Osové Bítýšce a jaké jsou její plány, jaké právní předpisy se projednávaly nebo budou projednávat v parlamentu, a nechybělo ani mnoho informací ze zákulisí celostátní politiky, které se běžný občan nemá z médií možnost dozvědět. Byla i příležitost k zodpovězení dotazů a velmi zajímavé diskusi. Všichni hosté také neopomněli bítešskou organizaci pochválit za její činnost a ocenili práci jejích členů a příznivců při loňských krajských volbách, ale též při každoročních aktivitách pořádaných pro občany města.

Po bloku vyhrazeném hostům se ujal slova předseda organizace a místostarosta města Tomáš Kučera, který přítomným prezentoval zásadní akce realizované v Bíteši v uplynulém roce a představil, co je v plánu v letošním i následujících letech. Jedná se např. o již započatou výstavbu sítí pro rodinné domy na Babinci a připravovanou výstavbu v Košíkově, realizaci obchvatu města, rekonstrukci ulic Lánice a Rajhradská, rekonstrukci budov prvního stupně ZŠ či plánování amfiteátru na prostranství vedle kulturního domu. Předseda Tomáš Kučera následně poděkoval všem členům a příznivcům za jejich obětavou práci a pomoc.

Aleš Koubek