Milé sestry, milí bratři,

     jménem krajské organizace KDU-ČSL Vysočina Vám děkuji za podporu v krajských volbách, zvláště velmi děkuji těm, kdo se přímo zapojili do kampaně. Vaší podpory si nesmírně cením. S týmem osobností a jasným progra
mem jsme dokázali v těžší konkurenci uhájit sedm mandátů a i při nižší účasti navýšit absolutní počet hlasů (z 20 243 na 20 368) a zisk z 12,33 % na 13,41 %. Potvrdilo se, že i když nemáme miliony na billboardy, umíme to vyvážit obětavou prací vlastních lidí.

    Jsem rád, že do zastupitelstva bylo zvoleno všech pět okresních lídrů (Jaromír Kalina - Jihlavsko, Josef Herbrych - Třebíčsko, Pavel Janoušek - Žďársko, Čeněk Jůzl – Havlíčkobrodsko, Miroslav Houška - Pelhřimovsko). Výhodou pro náš klub je i přítomnost poslance Víta Kaňkovského a senátora Františka Bradáče, kteří regionálním tématům umí vtisknout celostátní souvislosti.

   Co se týká povolebního jednání, prosazovali jsme „vládní“ model koalice (ČSSD, ANO a
KDU-ČSL), respektovali jsme tak výsledky voleb, kdy na Vysočině byly nejúspěšnější právě tyto tři strany. Podle tohoto modelu by v devítičlenné radě (orgán, který rozhoduje řadu zásadních věcí a připravuje materiály pro zastupitele) byli 4 radní za ČSSD, 3 za ANO a 2 za KDU-ČSL. To ale ČSSD odmítla. Šlo jí o přesilu v radě, resp. o obsazení pěti uvolněných funkcí.

   Nejprve ČSSD upřednostňovala koalici s KSČM a ANO a po jejím krachu nám dala jedinou nabídku, a to model 5 radních za ČSSD, 2 radní za KDU-ČSL a po jednom radním za ODS a za Starosty pro Vysočinu. Ovšem i v této variantě jsme byli až druhá volba. Je třeba vzít na vědomí fakt, že od pondělí 10. 10. uzavřeli dohodu o společném postupu ČSSD a ANO. Tu samou nabídku, tedy dvě místa v radě, obdrželo i hnutí ANO.

   Pro nás bylo nepřijatelné, aby v  radě měla ČSSD většinu 5 radních i s hejtmanem a válcovala tak ostatní. Tento názor bohužel nesdílel žádný jiný politický subjekt. Vynaložili jsme úsilí k tomu přesvědčit sociální demokracii, aby přistoupila na spravedlivější model: 4 (ČSSD), 3 (KDU-ČSL), 1 ODS a 1 Starostové pro Vysočinu s tím, že by ČSSD měla v rámci „vyrovnání sil“ navíc jednoho uvolněného předsedu výboru, který by ale oproti dřívější (a námi kritizované) praxi měl jasně definovanou pracovní náplň. ČSSD však neústupně trvala na svém.

    Proto jsme nabídku 5+2+1+1 nepřijali. Věřím, že jsme si tím zachovali čistý štít. Následující čtyři roky budeme v zastupitelstvu jedinou konstruktivní opozicí a i přesto se budeme pokoušet prosazovat náš program (integrování dopravy, motivační stipendium medikům, navýšení Programu obnovy venkova, boj proti suchu, hospic). Budeme Vám vděční za zpětnou vazbu našeho působení v zastupitelstvu.

Předsedy místních organizací pak prosím o to, aby výše uvedené informace tlumočili všem svým členům. Tento dopis je možné použít i do Vašich nástěnek.

Dej Bůh štěstí!

Ing. Jaromír Kalina, 

předseda krajské organizace KDU-ČSL