Několik desítek změn územního plánu zastupitelé zařadili do osmé změny územního plánu. Jednou z klíčových je návrh radnice na změnu stávajících koeficientů hustoty zastavění u ploch pro bydlení v bytových domech z hodnoty 0,2, případně 0,3 na hodnotu 0,4. Toto číslo vyjadřuje podíl plochy zastavěné budovami k celkové ploše stavebního pozemku. Stejné opatření týkající se zvýšení koeficientů bude platit u ploch pro bydlení v rodinných domech, kde se koeficient zvýšil také z hodnoty 0,2 na hodnotu 0,4. 

Znamená to, že pokud máte dům na ploše 120 metrů čtverečních, můžete jej nově postavit i na pozemku o velikosti 300 čtverečních metrů. Dříve tato velikost pozemku musela být dvojnásobná. Tyto změny zastupitelé schválili kvůli umožnění odpovídající zástavby rovněž na menších stavebních pozemcích v Bíteši. 

Mezi dalšími změnami územního plánu zastupitelé schválili následující:

• Část rezervní plochy za areálem firmy Pronovia se nově stane plochou pro dopravu. Pronovia zde připravuje parkoviště, kde vznikne 58 parkovacích míst. Mělo by to přispět k lepšímu parkování na sídlišti U Stadionu a ulici Vlkovská. 

• PBS připravuje výstavu nových prostor – zkušeben v těsném sousedství svého stávajícího areálu. Toto zastupitelé umožnili.

• Pozemky v blízkosti cihelny budou nově určeny jako plocha podnikatelských aktivit. Využijí toho Technické služby.

• Pás zeleně na ulici Družstevní zařadili zastupitelé do ploch pro dopravu. Umožní to případné zřízení parkoviště.

• Rozšíření veřejné komunikace mezi ulicemi Jihlavská a Pod Spravedlností.

Územní plán je klíčový dokument, kterým určujeme, jak má být využit každý kus území ve městě. Pokud si nejste jisti, co město plánuje s jednotlivými pozemky, můžete se do územního plánu podívat; najdete jej na webu města - http://www.vbites.cz/cs/informace-o-meste/mapy-mesta/uzemni-plan-mesta. 

/ Tomáš Kučera