Letošní čarodějnice na farní zahradě přilákaly velké množství lidí. Se svými dětmi je navštívil také Vít Kaňkovský, poslanec za kraj Vysočina. Proto jsme jej požádali o rozhovor.

Jak rychle Vám uběhlo dva a půl roku ve Sněmovně?

Musím říci, že běh života vnímám jako hodně rychlý, a tak příliš často nebilancuji. Jsem spíš věcný typ a mám tolik práce, že se mi činnost jako „vyrábění bilancí“ příliš časově nevyplatí…

Když jste vstupoval do Sněmovny, mluvil jste o zlepšení politické kultury a politiky jako služby. Neberte to jako provokaci, ale máte pocit, že se to daří?

Byl jsem vychován k tomu, abych se choval k lidem kolem sebe slušně s tím, že pak mohu očekávat, že to samé budou dělat i oni směrem ke mně. V české politice toto neplatí, je nemocná buranstvím a podivnou hrou na vítěze. Jsem ale paličák a tím spíše svoje životní postoje a styl chování nechci měnit. Zajímavé je, že europoslanci shodně vypovídají, že v Evropě tato kultura diskuse neplatí a vyhrát 10:0 nad soupeřem v diskuzi a zašlapat ho do země je považováno za nevkusné a nevychované. To se mi líbí, ale nemám sílu to prosadit u ostatních poslanců.

Co považujete ve své dosavadní práci poslance za úspěch?

Osobně jsem měl radost na konci loňského roku, když Sněmovna přijala můj pozměňovací návrh k Zákonu o státním rozpočtu na rok 2015. Já vím, rozpočet, čísla, nuda.  Ale tohle bylo 200 milionů Kč na rekonstrukce či výstavbu domovů pro seniory, azylových domů a jiných zařízení pro sociální služby.  Podobně mne potěšilo přijetí mých pozměňovacích návrhů k novele Zákona o sociálních službách či Zákona o ochraně veřejného zdraví. Nejnověji se mým pozměňovacím návrhem podařilo zjednodušit přiznávání příspěvku na péči pro pacienty po úrazech či mozkových příhodách apod. Jsem lékař a tak se angažuji v tématech, kterým rozumím.

V jakých oblastech naopak vidíte naléhavou potřebu či nutnost něco zlepšit?

Trápí mě, že se stále nedaří dokončit projednání zákona, který by měl více chránit občany před škodlivými účinky kouření. Protahuje se také příprava zákona o sociálním bydlení a stále chybí zákon, který by řešil financování hospicové péče  - panuje u nás pořád zoufalá neúcta ke stáří a k umírání – staří lidé mají přitom nárok na důstojnou smrt, ne umírat jako “číslo ve špitále“. Podporuji výstavbu kamenného hospice v našem kraji, vždyť jsme jedním z posledních krajů, kde hospic chybí.

Ve vztahu ke Kraji Vysočina jste se aktivně angažoval v oblasti energetiky, kdy jste podpořil, i např. uspořádáním konference ve Sněmovně s představiteli ministerstev a starostů dotčených obcí, dostavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Výstavbu pátého bloku v Dukovanech podporuji dlouhodobě. A když jsme u jaderné problematiky, tak velmi citlivě vnímám nesouhlasné stanovisko dotčených obcí kolem Brzkova u Jihlavy, kde hrozí znovuotevření těžby uranu. Jsem připraven v této oblasti aktivně vystupovat na obranu zájmů obyvatel našeho regionu, aby s nimi Ministerstvo průmyslu i vláda komunikovaly a braly ohled na jejich stanoviska.

Nedá mi to nezeptat se, jaký vztah máte k Velké Bíteši?

Do Bíteše jezdím velmi rád, už jenom proto, že zde mám řadu přátel. Považuji Velkou Bíteš za velmi malebné město, kde se také stále něco děje – probíhají zde zajímavé kulturní akce, z nichž asi nejvyhlášenější jsou tradiční Velkobítešské hody s celou řadou doprovodných akcí.  

 

/ Ladislav Koubek