Stanovisko KDU-ČSL k povolebnímu vyjednávání a ustavujícímu zastupitelstvu

Vážení občané, Bítešáci,

5. listopadu 2018 proběhlo ustavující zastupitelstvo Města Velká Bíteš. Výsledky povolebních vyjednávání se tak staly oficiálními, a tak nastal čas se k nim jako k potvrzeným vyjádřit, stejně jako k průběhu samotného ustavujícího zastupitelstva.

Především Vám chceme sdělit, že KDU-ČSL po volbách jako jejich vítěz vyvinula maximální snahu o to, aby byla součástí koalice a Aleš Koubek usiloval o post starosty. Byl připraven stát se starostou a vyvinout maximální úsilí ve prospěch dobré správy města.

KDU-ČSL si přála sestavit koalici se zástupci co nejvíce stran, aby maximum voličů mělo v radě své zástupce. A taky proto, že si nepotřebuje hlídat své zájmy a nechtěla v radě nic "tlačit silou", ale podporuje co nejširší dialog. Hodlali jsme jednat a nabídnout místa v radě i zástupcům Sdružení za zdravé město bez kamionů, které reprezentuje více než pětinu voličů. To však i přes opakovanou výzvu odmítlo se s námi jakkoli a o čemkoli bavit a ústy starosty Vlčka sdělilo, že se pokusí koalici sestavit bez KDU-ČSL. To se mu podařilo s těsnou koaliční většinou 12 z 21 zastupitelů. KDU-ČSL jako vítěz voleb, reprezentující více než čtvrtinu voličů, tedy sdružení úplně ignorovalo.

A nyní již k jednání ustavujícího zastupitelstva:

Starostou se dle očekávání stal Milan Vlček, uvolněnou místostarostkou Alena Malá. Bylo to na návrh pana starosty, který na svá slova o návrhu na neuvolněný výkon této funkce z předvolebního letáku asi zapomněl, nebo je nemyslel vážně. Dalšími radními jsou A. Špaček, Z. Řezáč (oba "kamioňáci"), J. Jelínek (ODS), J. Štefek (sdružení podnikatelů) a J. Vrba (zvolen za ČSSD). Z 21 zastupitelů pro toto složení hlasovalo 12, a to "kamioňáci", podnikatelé, ODS, KSČM a Jan Vrba a Tomáš Pelán zvolení za ČSSD. Proti hlasovali zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a Ondřej Machola zvolený za ČSSD. Naopak neprošel návrh KDU-ČSL na volbu starosty Aleše Koubka. Tento průběh nás samozřejmě nepotěšil, ale byl očekávaný.

Dále na programu byla volba členů kontrolního a finančního výboru, kde má každá strana jednoho zástupce. Je zvykem, a bývalo tomu tak i v Bíteši, že předseda kontrolního výboru, který má za úkol zejména kontrolovat radu, je z opozice. KDU-ČSL proto navrhla na tuto funkci Aleše Koubka. Pan starosta navrhl radního Aloise Špačka, který byl do této funkce 12 hlasy zvolen. Tato situace nás velmi nemile překvapila, protože dává tušit, jakým způsobem hodlá pan starosta řídit město, a taky to, že nikdo z "jeho lidí" jej nedokázal usměrnit a vnést do jednání koalice aspoň trochu vkusu a respektu. To, že v čele kontrolního výboru je člen rady ze stejného sdružení, jako starosta, je opravdu za hranou a považujeme to za naprostý výsměch. Aleš Koubek byl zvolen pouze řadovým členem kontrolního výboru. I z této pozice se samozřejmě bude snažit zajišťovat řádnou kontrolu rady a samosprávy města, bude to mít ale těžší. 

V rámci ustavujícího zastupitelstva Aleš Koubek navrhl ještě novým radním provedení úpravy jednacího řádu rady (schvaluje si jej rada), spočívající v tom, že by všechny materiály do rady města byly zasílány i všem zastupitelům, aby tito měli informace o tom, co rada projednává, a možnost být přizvání k projednání bodů, o něž budou mít zájem. Tento postup je zcela zákonný a např. v Brně-Bystrci, kde se s ním Aleš Koubek jako radní seznámil, dobře funguje. Z reakce pana starosty je evidentní, že tento návrh nemá velkou naději na schválení, ale třeba budeme překvapení. 

Závěrem všem voličů a podporovatelům děkujeme za přízeň. Prosíme, pokud budete mít návrhy na zlepšení čehokoli v našem městě, neváhejte nám to napsat anebo ideálně přijít říci na zastupitelstvo. Budeme se snažit prosazovat rozumné body i z opozičních lavic a budeme rádi za každý Váš podnět.

Vaši zastupitelé za KDU-ČSL            Vážení občané Velké Bíteše,

10. října nás partneři z TOP 09 informovali, že se připojili k dohodě stran okolo starosty Milana Vlčka a vytvoří na radnici koalici, ve které nebude ani jeden zástupce vítězné KDU-ČSL. I když jsme dělali maximum pro to, aby složení rady města odpovídalo vůli voličů, nepodařilo se to. Podle dohody stran má zůstat starostou Milan Vlček (Sdružení za zdravé město) a místostarostkou Alena Malá (ODS). Podporováni měli být Sdružením nezávislých a právě TOP 09. Starosta Milan Vlček kategoricky trvá na tom, že KDU-ČSL zástupce ve vedení města mít nebude a odmítá se s námi bavit.

O den později starosta zrušil dohodu s TOP 09 a rozhodl se místo toho do rady města přibrat Tomáše Pelána a Jana Vrbu, zvolené za ČSSD. Tato strana ale oficiálně součástí koalice nebude. TOP 09 tak spolu s námi míří do opozice.

Věříme, že nově zvolené vedení města bude pracovat důsledně ve prospěch občanů bez potřeby hlídat a prosazovat své osobní zájmy. Přejeme novému vedení hodně úspěchů.

To, že jako zastupitelé KDU-ČSL budeme v opozici, neznamená, že nebudeme 4 roky nic dělat. Aktivní zastupitel v opozici může ovlivnit více, než pasivní v koalici. V zastupitelstvu je většina rozumných lidí. Snad se nebudou bát podpořit rozumné nápady. Budeme se snažit předkládat je a věříme, že alespoň některé "projdou". Informovat o našich návrzích Vás budeme na této stránce, včetně výsledku hlasování.

Pokud Vy budete mít nějaký návrh, nápad, doporučení či požadavek, můžete se na nás obrátit. Půjde-li o rozumnou věc, rádi ji navrhneme a budeme se snažit v zastupitelstvu prosadit.

S přáním všeho dobrého
Vaši zastupitelé za KDU-ČSL

Vážení voliči,

bítešská KDU-ČSL vyhrála komunální volby. Jako vítězná strana jsme oslovili k jednání všechny strany, které v zastupitelstvu města mají alespoň 2 mandáty. Starosta Milan Vlček (Sdružení za zdravé město bez kamionů) se s námi potkat odmítl s tím, že bude usilovat o to, aby sestavil koalici bez KDU-ČSL jako vítězné strany. Nemá ale zdaleka jisté, že se mu to povede.

Náš přístup je opačný: chceme, aby ve vedení města bylo zastoupeno širší spektrum názorů. To jsme říkali již před volbami a nic na tom neměníme. Chceme tedy přesvědčit ČSSD jako třetí nejsilnější stranu, i zastupitele ostatních stran, aby umožnili vznik takové rady města, která bude v souladu s přáním voličů. Nechceme obejít druhou nejsilnější stranu. Zároveň věříme, že zastupitelé ostatních stran nám pomohou zajistit reprezentativní složení rady města.

/ Aleš Koubek, Jan Václav Brym, Tomáš Kučera

 

Se ziskem 27% hlasů a šesti mandátů slaví bítešská KDU-ČSL vítězství v komunálních volbách. Děkujeme všem voličům za velkou důvěru, které se ve Velké Bíteši naše strana tradičně těší. Oproti minulým volbám KDU-ČSL posílila o 8% hlasů a dva mandáty.

Chceme v zastupitelstvu spolupracovat napříč stranami a vytvářet prostředí, kde se budou moci prosadit dobré nápady všech zastupitelů. Věříme, že se podaří nám všem zvoleným zastupitelům takové prostředí vytvořit.

 

Strana Hlasy % Mandáty
KDU-ČSL 10 954 27,18 6
Sdr. za zdravé město 8 856 21,97 5
ČSSD 5 882 14,59 3
ODS 4 026 9,99 2
SN pro město V.Bíteš 3 798 9,42 2
TOP 09 3 658 9,08 2
KSČM 3 132 7,77 1

 

Zvolení zastupitelé za KDU-ČSL:

1 Koubek Aleš Mgr. 629      
2 Brym Jan Václav Ing. et Ing. 731      
3 Kučera Tomáš Ing. 610      
4 Melichar František 565      
5 Rovenský Eduard 594      
6 Pavlíček Jan 570      

 

1.      Proč se ucházíte o místo ve vedení města? Jaké jsou Vaše záměry?

·        Plánuji zde žít a vychovávat děti, mám tu rodiče a další příbuzné, spoustu přátel, a proto mi není jedno, jak město vypadá a funguje. Mým záměrem je posunout město kupředu, pomoci realizovat to, co zde chybí, a změnit, co lidem vadí a není dobře. Záleží mi na tom, aby se město rozvíjelo a zajišťovalo občanům v maximální míře to, co si přejí a potřebují. Chci, aby město bylo více zaměřeno na potřeby a problémy občanů a aby jim bylo umožněno podílet se na jejich řešení. Za priority považuji vybudování koupaliště, domova pro seniory a zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi a trávení volného času mládeže. 

2.       Proč by lidé měli dát hlas zrovna Vám?

 

·        Garantuji slušnou, rozumnou a konstruktivní politiku a čestnost a poctivost při správě města. Jsem otevřený dialogu a názorům druhých. Skutečně mě zajímají názory občanů. Mám dostatek energie i zkušeností jak z vlastního působení v politice v Bíteši a Brně-Bystrci, tak z práce pro města a obce jako klienty naší advokátní kanceláře, při které jsem se mnohé přiučil a mohl se inspirovat.

Nová síla pro Bíteš
Nová síla pro Bíteš

Jelikož jsem rodilý Bítešák, není mi lhostejné, co se v našem městě děje a rád bych se zapojil do dalšího rozvoje našeho města a přidružených obcí. S manželkou zde vychováváme dvě děti a jsme tu velmi spokojení. Nicméně vidím rezervy (mám-li hovořit konkrétně) např. v oblasti dětských hřišť, některé nám chátrají před očima a naprosto chybí hřiště pro děti do tří let a další sportovní vyžití pro dospívající mládež.
Dále se chci zasadit o vybudování denního stacionáře pro seniory, který zde velmi chybí a umožnil by rodinám alespoň částečnou úlevu při náročné péči o své blízké. Z vlastní zkušenosti vím, jak by tato služba byla užitečná. Chtěl bych zúročit vše, co jsem se ve svém dosavadním životě naučil. Ať už v rámci své profese stavebního technika, projektanta a rozpočtáře, tak rozmanité zkušenosti z realizace dětských táborů, hodů a dalších  společenských akcí.